Medfödd syfilis (Congenital Syphilis)

Medfödd syfilis

Syfilis förvärvad i livmodern och manifesteras av någon av flera karakteristiska tand (Hutchinsons tänder) eller benmissbildningar och genom aktiv mukokutan syfilis vid födseln eller kort därefter. Okulära och neurologiska förändringar kan också förekomma.

Förklaring på engelska

Syphilis acquired in utero and manifested by any of several characteristic tooth (Hutchinson’s teeth) or bone malformations and by active mucocutaneous syphilis at birth or shortly thereafter. Ocular and neurologic changes may also occur.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Congenital Syphilis; Hutchinson’s Teeth; Hutchinson Teeth; Hutchinsons Teeth; Teeth, Hutchinson’s

Svensk term Medfödd syfilis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Congenital Syphilis; Hutchinson’s Teeth; Hutchinson Teeth; Hutchinsons Teeth; Teeth, Hutchinson’s
Engelsk term Congenital Syphilis
MESH ID D013590

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.