Medfödda missbildningar av nedre extremiteten (Lower Extremity Deformities, Congenital)

Medfödda missbildningar av nedre extremiteten

Medfödda, strukturella avvikelser i den nedre extremiteten.

Förklaring på engelska

Congenital structural abnormalities of the LOWER EXTREMITY.

Synonym, svenska: Nedre extremitetens deformiteter, medfödda

Synonym, engelska: Lower Limb Deformities, Congenital

Svensk term Medfödda missbildningar av nedre extremiteten
Synonym på svenska Nedre extremitetens deformiteter, medfödda
Synonym på engelska Lower Limb Deformities, Congenital
Engelsk term Lower Extremity Deformities, Congenital
MESH ID D038061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.