Medicinsk felbehandling (Medical Errors)

Medicinsk felbehandling

Fel eller misstag begångna av sjukvårdspersonal, vilka leder till men för patienten. Hit hör felaktig diagnos, medicineringsfel, felaktigt utförda operationer, andra behandlingsfel, fel i bruk av utrustning, eller feltolkning av laboratorieresultat. Behandlingsmisstag skall särskiljas från felbehandling, då de förra kan betraktas som olyckshändelser i arbetet, medan felbehandling är resultatet av försummelse, vårdslöshet, okunnighet eller brottslighet.

Förklaring på engelska

Errors or mistakes committed by health professionals which result in harm to the patient. They include errors in diagnosis (DIAGNOSTIC ERRORS), errors in the administration of drugs and other medications (MEDICATION ERRORS), errors in the performance of surgical procedures, in the use of other types of therapy, in the use of equipment, and in the interpretation of laboratory findings. Medical errors are differentiated from MALPRACTICE in that the former are regarded as honest mistakes or accidents while the latter is the result of negligence, reprehensible ignorance, or criminal intent.

Synonym, svenska: Behandlingsfel; Operation på fel sida; Medicinska misstag; Kirurgiska felbehandling; Kritiska medicinska incidenter

Synonym, engelska: Medical Mistakes; Mistake, Medical; Mistakes, Medical; Errors, Medical; Error, Medical; Medical Error; Medical Mistake; Wrong-Procedure Errors; Error, Wrong-Procedure; Errors, Wrong-Procedure; Wrong Procedure Errors; Wrong-Procedure Error; Medical Errors of Omission; Omission Medical Error; Omission Medical Errors; Medical Error of Omission; Wrong-Site Surgery; Surgeries, Wrong-Site; Surgery, Wrong-Site; Wrong Site Surgery; Wrong-Site Surgeries; Surgical Errors; Errors, Surgical; Error, Surgical; Surgical Error; Critical Medical Incidents; Critical Medical Incident; Incident, Critical Medical; Incidents, Critical Medical; Medical Incident, Critical; Medical Incidents, Critical; Critical Incidents, Medical; Critical Incident, Medical; Incident, Medical Critical; Incidents, Medical Critical; Medical Critical Incident; Medical Critical Incidents; Wrong-Patient Surgery; Surgeries, Wrong-Patient; Surgery, Wrong-Patient; Wrong Patient Surgery; Wrong-Patient Surgeries; Never Event; Event, Never; Events, Never; Never Events; Medical Errors of Commission; Medical Error of Commission; Commission Medical Error; Commission Medical Errors

Svensk term Medicinsk felbehandling
Synonym på svenska Behandlingsfel; Operation på fel sida; Medicinska misstag; Kirurgiska felbehandling; Kritiska medicinska incidenter
Synonym på engelska Medical Mistakes; Mistake, Medical; Mistakes, Medical; Errors, Medical; Error, Medical; Medical Error; Medical Mistake; Wrong-Procedure Errors; Error, Wrong-Procedure; Errors, Wrong-Procedure; Wrong Procedure Errors; Wrong-Procedure Error; Medical Errors of Omission; Omission Medical Error; Omission Medical Errors; Medical Error of Omission; Wrong-Site Surgery; Surgeries, Wrong-Site; Surgery, Wrong-Site; Wrong Site Surgery; Wrong-Site Surgeries; Surgical Errors; Errors, Surgical; Error, Surgical; Surgical Error; Critical Medical Incidents; Critical Medical Incident; Incident, Critical Medical; Incidents, Critical Medical; Medical Incident, Critical; Medical Incidents, Critical; Critical Incidents, Medical; Critical Incident, Medical; Incident, Medical Critical; Incidents, Medical Critical; Medical Critical Incident; Medical Critical Incidents; Wrong-Patient Surgery; Surgeries, Wrong-Patient; Surgery, Wrong-Patient; Wrong Patient Surgery; Wrong-Patient Surgeries; Never Event; Event, Never; Events, Never; Never Events; Medical Errors of Commission; Medical Error of Commission; Commission Medical Error; Commission Medical Errors
Engelsk term Medical Errors
MESH ID D019300

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.