Medicinsk laboratorieteknologi (Medical Laboratory Science)

Medicinsk laboratorieteknologi

Specialitet som behandlar tekniska tillämpningar inom klinisk patologi, t ex inom hematologi, mikrobiologi och andra allmänna kliniska laboratorietillämpningar.

Förklaring på engelska

The specialty related to the performance of techniques in clinical pathology such as those in hematology, microbiology, and other general clinical laboratory applications.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Laboratory Science, Medical; Laboratory Sciences, Medical; Medical Laboratory Sciences; Science, Medical Laboratory; Sciences, Medical Laboratory; Medical Laboratory Technology; Technology, Medical Laboratory; Laboratory Technologies, Medical; Laboratory Technology, Medical; Medical Laboratory Technologies; Technologies, Medical Laboratory; Clinical Laboratory Science; Clinical Laboratory Sciences; Laboratory Science, Clinical; Laboratory Sciences, Clinical; Science, Clinical Laboratory; Sciences, Clinical Laboratory

Svensk term Medicinsk laboratorieteknologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Laboratory Science, Medical; Laboratory Sciences, Medical; Medical Laboratory Sciences; Science, Medical Laboratory; Sciences, Medical Laboratory; Medical Laboratory Technology; Technology, Medical Laboratory; Laboratory Technologies, Medical; Laboratory Technology, Medical; Medical Laboratory Technologies; Technologies, Medical Laboratory; Clinical Laboratory Science; Clinical Laboratory Sciences; Laboratory Science, Clinical; Laboratory Sciences, Clinical; Science, Clinical Laboratory; Sciences, Clinical Laboratory
Engelsk term Medical Laboratory Science
MESH ID D013677

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.