Medicinsk sociologi (Medical Sociology)

Medicinsk sociologi

Studien av sociala determinanter och sociala effekter av hälsa och sjukdom, och av den social struktur medicinska institutioner eller yrken.

Förklaring på engelska

The study of the social determinants and social effects of health and disease, and of the social structure of medical institutions or professions.

Synonym, svenska: Medicinsk sociologi

Synonym, engelska: Medical Sociology; Sociology of Medicine

Svensk term Medicinsk sociologi
Synonym på svenska Medicinsk sociologi
Synonym på engelska Medical Sociology; Sociology of Medicine
Engelsk term Medical Sociology
MESH ID D012962

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.