Medicinska högskolor (Medical Schools)

Medicinska högskolor

Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.

Förklaring på engelska

Educational institutions for individuals specializing in the field of medicine.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medical Schools; Medical School; School, Medical

Svensk term Medicinska högskolor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medical Schools; Medical School; School, Medical
Engelsk term Medical Schools
MESH ID D012577

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.