Medicinska referensböcker (Medical reference books)

Medicinska referensböcker

Böcker inom medicinområdet avsedda främst för samråd.

Förklaring på engelska

Books in the field of medicine intended primarily for consultation.

Synonym, svenska: Referensböcker, medicinska; Uppslagsverk, medicinska

Synonym, engelska: Books, Medical Reference; Medical Reference Books

Svensk term Medicinska referensböcker
Synonym på svenska Referensböcker, medicinska; Uppslagsverk, medicinska
Synonym på engelska Books, Medical Reference; Medical Reference Books
Engelsk term Medical reference books
MESH ID D012014

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.