Medicinstuderande (Medical Students)

Medicinstuderande

Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.

Förklaring på engelska

Individuals enrolled in a school of medicine or a formal educational program in medicine.

Synonym, svenska: Läkarstudenter

Synonym, engelska: Medical Students; Student, Medical; Medical Student

Svensk term Medicinstuderande
Synonym på svenska Läkarstudenter
Synonym på engelska Medical Students; Student, Medical; Medical Student
Engelsk term Medical Students
MESH ID D013337

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.