Meditation (Meditation)

Meditation

Ett medvetandetillstånd där individen utesluter yttre stimuli från medvetandet, så att tanken kan fokusera på en enda sak och skapa ett tillstånd av avkoppling och befrielse från stress. Det finns en rad tekniker för att rensa tankarna från stressande, yttre störningar. Hit hör även meditationsterapi.

Förklaring på engelska

A state of consciousness in which the individual eliminates environmental stimuli from awareness so that the mind can focus on a single thing, producing a state of relaxation and relief from stress. A wide variety of techniques are used to clear the mind of stressful outside interferences. It includes meditation therapy. (Mosby’s Medical, Nursing, and Allied Health Dictionary, 4th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transcendental Meditation; Meditation, Transcendental

Svensk term Meditation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transcendental Meditation; Meditation, Transcendental
Engelsk term Meditation
MESH ID D019122

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.