Megestrolacetat (Megestrol Acetate)

Megestrolacetat

Megestrolacetat är ett progestogent hormon med verkan som progestogener i allmänhet. Det har även antiandrogena egenskaper. Det ges oralt vid palliativ behandling eller som tillägg till annan behandling av endometriekarcinom och bröstcancer. Megestroacetat har godkänts för behandling av anorexi och kakexi.

Förklaring på engelska

Megestrol acetate is a progestogen with actions and uses similar to those of the progestogens in general. It also has anti-androgenic properties. It is given by mouth in the palliative treatment or as an adjunct to other therapy in endometrial carcinoma and in breast cancer. Megestrol acetate has been approved to treat anorexia and cachexia. (From Reynolds JEF(Ed): Martindale: The Extra Pharmacopoeia (electronic version). Micromedex, Inc, Englewood, CO, 1995)

Synonym, svenska: Megace

Synonym, engelska: Acetate, Megestrol; Lin-Megestrol; Lin Megestrol; LinMegestrol; Maygace; Megace; Megostat; Megestat; Megefren; Mestrel; Nu-Megestrol; Nu Megestrol; NuMegestrol; Borea; Apo-Megestrol; Apo Megestrol; ApoMegestrol

Svensk term Megestrolacetat
Synonym på svenska Megace
Synonym på engelska Acetate, Megestrol; Lin-Megestrol; Lin Megestrol; LinMegestrol; Maygace; Megace; Megostat; Megestat; Megefren; Mestrel; Nu-Megestrol; Nu Megestrol; NuMegestrol; Borea; Apo-Megestrol; Apo Megestrol; ApoMegestrol
Engelsk term Megestrol Acetate
MESH ID D019290

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.