Mekanik (Mechanics)

Mekanik

En gren av fysiken som är inriktad på materiella kroppars rörelser, och som omfattar bl a kinematik, dynamik och statik. När mekanikens lagar tillämpas på levande strukturer, som t ex rörelseapparaten, talar man om biomekanik.

Förklaring på engelska

The branch of physics which deals with the motions of material bodies, including kinematics, dynamics, and statics. When the laws of mechanics are applied to living structures, as to the locomotor system, it is referred to as BIOMECHANICAL PHENOMENA. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Mekanik
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Mechanics
MESH ID D019563

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.