Mekanisk påfrestning (Mechanical Stress)

Mekanisk påfrestning

Ett rent fysikaliskt tillstånd hos ett material som utsätts för deformerande yttre krafter eller ojämn termisk utvidgning. Den mekaniska stressen uttrycks kvantitativt i kraft per ytenhet.

Förklaring på engelska

A purely physical condition which exists within any material because of strain or deformation by external forces or by non-uniform thermal expansion; expressed quantitatively in units of force per unit area.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mechanical Stress; Mechanical Stresses; Stresses, Mechanical

Svensk term Mekanisk påfrestning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mechanical Stress; Mechanical Stresses; Stresses, Mechanical
Engelsk term Mechanical Stress
MESH ID D013314

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.