Melanokortinreceptor, typ 1 (Receptor, Melanocortin, Type 1)

Melanokortinreceptor, typ 1

En undertyp av melanokortinreceptorer som främst påträffas i melanocyter. Den har specificitet för alfa-MSH och ACTH. Funktionsbristmutationer hos denna receptor ansvarar för merparten av de recessiva dragen av rött hår och blek hud hos människor.

Förklaring på engelska

A melanocortin receptor subtype found primarily in MELANOCYTES. It shows specificity for ALPHA-MSH and ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE. Loss of function mutations of the type 1 melanocortin receptor account for the majority of red hair and fair skin recessive traits in human.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Melanocortin Receptor 1; Receptor 1, Melanocortin; Melanocyte Melanocortin Receptor; Melanocortin Receptor, Melanocyte; Receptor, Melanocyte Melanocortin; MC1 Receptor; Receptor, MC1; Melanocortin-1 Receptor; Melanocortin 1 Receptor; Receptor, Melanocortin-1; Receptor, Melanocortin 1

Svensk term Melanokortinreceptor, typ 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Melanocortin Receptor 1; Receptor 1, Melanocortin; Melanocyte Melanocortin Receptor; Melanocortin Receptor, Melanocyte; Receptor, Melanocyte Melanocortin; MC1 Receptor; Receptor, MC1; Melanocortin-1 Receptor; Melanocortin 1 Receptor; Receptor, Melanocortin-1; Receptor, Melanocortin 1
Engelsk term Receptor, Melanocortin, Type 1
MESH ID D044102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.