Melanokortinreceptor, typ 2 (Receptor, Melanocortin, Type 2)

Melanokortinreceptor, typ 2

En undertyp av melanokortinreceptorer som främst finns i njurbarken. Den har specificitet för ACTH.

Förklaring på engelska

A melanocortin receptor subtype found primarily in the ADRENAL CORTEX. It shows specificity for ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Melanocortin Receptor 2; Receptor, Melanocortin-2; Receptor, Melanocortin 2; Melanocortin-2 Receptor; Melanocortin 2 Receptor; MC2 Receptor; Receptor, MC2

Svensk term Melanokortinreceptor, typ 2
Synonym på svenska
Synonym på engelska Melanocortin Receptor 2; Receptor, Melanocortin-2; Receptor, Melanocortin 2; Melanocortin-2 Receptor; Melanocortin 2 Receptor; MC2 Receptor; Receptor, MC2
Engelsk term Receptor, Melanocortin, Type 2
MESH ID D044103

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.