Melanokortinreceptor, typ 4 (Receptor, Melanocortin, Type 4)

Melanokortinreceptor, typ 4

En undertyp av melanokortinreceptorer som främst förekommer i hjärnan. Den har specificitet för alfa-MSH, beta-MSH och ACTH.

Förklaring på engelska

A melanocortin receptor subtype found primarily in BRAIN. It shows specificity for ALPHA-MSH; BETA-MSH and ADRENOCORTICOTROPIC HORMONE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Melanocortin Receptor 4; Receptor 4, Melanocortin; Receptor, Melanocortin-4; Melanocortin 4 Receptor; Receptor, Melanocortin 4; Melanocortin-4 Receptor; MC4 Receptor; Receptor, MC4

Svensk term Melanokortinreceptor, typ 4
Synonym på svenska
Synonym på engelska Melanocortin Receptor 4; Receptor 4, Melanocortin; Receptor, Melanocortin-4; Melanocortin 4 Receptor; Receptor, Melanocortin 4; Melanocortin-4 Receptor; MC4 Receptor; Receptor, MC4
Engelsk term Receptor, Melanocortin, Type 4
MESH ID D044105

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.