Melatonin mt1-receptor (Mt1 melatonin receptor)

Melatonin mt1-receptor

En undertyp av melatoninreceptorer som främst förekommer i hypotalamus och i njurarna.

Förklaring på engelska

A melatonin receptor subtype that is primarily found in the HYPOTHALAMUS and in the KIDNEY.

Synonym, svenska: Receptor, melatonin MT1

Synonym, engelska: MT1 Receptor; Receptor, MT1; Mel(1a)-Melatonin Receptor; Melatonin MT1 Receptor; MT1 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT1

Svensk term Melatonin mt1-receptor
Synonym på svenska Receptor, melatonin MT1
Synonym på engelska MT1 Receptor; Receptor, MT1; Mel(1a)-Melatonin Receptor; Melatonin MT1 Receptor; MT1 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT1
Engelsk term Mt1 melatonin receptor
MESH ID D044122

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.