Melatonin mt2-receptor (Mt2 melatonin receptor)

Melatonin mt2-receptor

En undertyp av melatoninreceptorer som främst påträffas i hjärnan och näthinnan.

Förklaring på engelska

A melatonin receptor subtype primarily found expressed in the BRAIN and RETINA.

Synonym, svenska: Receptor, melatonin MT2

Synonym, engelska: Melatonin 1b Receptor; Receptor, Melatonin 1b; MT2 Receptor; Receptor, MT2; Mel 1b Receptor; Melatonin MT2 Receptor; MT2 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT2

Svensk term Melatonin mt2-receptor
Synonym på svenska Receptor, melatonin MT2
Synonym på engelska Melatonin 1b Receptor; Receptor, Melatonin 1b; MT2 Receptor; Receptor, MT2; Mel 1b Receptor; Melatonin MT2 Receptor; MT2 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT2
Engelsk term Mt2 melatonin receptor
MESH ID D044123

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.