Melatoninreceptorer (Melatonin Receptors)

Melatoninreceptorer

En familj G-proteinbundna receptorer som är specifika för och förmedlar verkan av melatonin. Aktivering av melatoninreceptorer har satts i samband med minskat cykliskt intracellulärt AMP och ökad hydrolys av fosfoinositider.

Förklaring på engelska

A family of G-protein-coupled receptors that are specific for and mediate the effects of MELATONIN. Activation of melatonin receptors has been associated with decreased intracellular CYCLIC AMP and increased hydrolysis of PHOSPHOINOSITIDES.

Synonym, svenska: Receptorer, melatonin; Melatoninreceptorer 1C; MT3 receptor; Mel1c receptor

Synonym, engelska: Receptor, Melatonin; Melatonin Receptor; Melatonin Receptors; Receptor, Melatonin, MT3; Melatonin MT3 Receptor; MT3 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT3; MT3 Receptor; Receptor, MT3; Receptor, Melatonin, 1C; Receptor, Mel1c; Mel1c Receptor; Mel(1c) Receptor

Svensk term Melatoninreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, melatonin; Melatoninreceptorer 1C; MT3 receptor; Mel1c receptor
Synonym på engelska Receptor, Melatonin; Melatonin Receptor; Melatonin Receptors; Receptor, Melatonin, MT3; Melatonin MT3 Receptor; MT3 Receptor, Melatonin; Receptor, Melatonin MT3; MT3 Receptor; Receptor, MT3; Receptor, Melatonin, 1C; Receptor, Mel1c; Mel1c Receptor; Mel(1c) Receptor
Engelsk term Melatonin Receptors
MESH ID D044094

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.