Meristem (Meristem)

Meristem

En grupp växtceller som kan dela sig oändligt och vars främsta funktion är att ombesörja tillväxten i den yttersta spetsen av en rot eller en stjälk.

Förklaring på engelska

A group of plant cells that are capable of dividing infinitely and whose main function is the production of new growth at the growing tip of a root or stem. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Meristems; Root Tip; Root Tips; Tip, Root; Tips, Root

Svensk term Meristem
Synonym på svenska
Synonym på engelska Meristems; Root Tip; Root Tips; Tip, Root; Tips, Root
Engelsk term Meristem
MESH ID D018519

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.