Merkelceller (Merkel Cells)

Merkelceller

Modifierade epidermceller i stratum basale (överhudens bottenskikt). De finns främst i särskilt beröringskänsliga områden, som t ex fingertopparna. Merkelceller är nära förbundna med en knopp vid slutet av en afferent, myelinkapslad nervtråd. Merkelceller får inte förväxlas med Merkels korpuskel, som är en kombination av nervcell och epidermcell.

Förklaring på engelska

Modified epidermal cells located in the stratum basale. They are found mostly in areas where sensory perception is acute, such as the fingertips. Merkel cells are closely associated with an expanded terminal bulb of an afferent myelinated nerve fiber. Do not confuse with Merkel’s corpuscle which is a combination of a neuron and an epidermal cell.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Merkel’s Receptor; Merkels Receptor; Receptor, Merkel’s; Merkel Receptors; Receptors, Merkel; Receptors, Merkel’s; Merkel’s Receptors; Receptors, Merkels; Merkel Cell; Cell, Merkel; Cells, Merkel; Receptor, Merkel; Merkel Receptor

Svensk term Merkelceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Merkel’s Receptor; Merkels Receptor; Receptor, Merkel’s; Merkel Receptors; Receptors, Merkel; Receptors, Merkel’s; Merkel’s Receptors; Receptors, Merkels; Merkel Cell; Cell, Merkel; Cells, Merkel; Receptor, Merkel; Merkel Receptor
Engelsk term Merkel Cells
MESH ID D018862

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.