Merkurius (Planet Mercury)

Merkurius

Planeten närmast solen i vårt planetsystem. Den har inga kända satelliter (månar). Den tillhör de fyra inre, jordiska planeterna i solsystemet.

Förklaring på engelska

The first planet in order from the sun. It has no known natural satellites. It is one of the four inner or terrestrial planets of the solar system.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mercury (Planet); Planet Mercury

Svensk term Merkurius
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mercury (Planet); Planet Mercury
Engelsk term Planet Mercury
MESH ID D018537

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.