Mesenkymal stamcellstransplantation (Mesenchymal Stem Cell Transplantation)

Mesenkymal stamcellstransplantation

Överföring av mesenkymala stamceller från en individ till en annan inom samma art (homolog transplantation) eller inom en och samma individ (autolog transplantation).

Förklaring på engelska

Transfer of MESENCHYMAL STEM CELLS between individuals within the same species (TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUS) or transfer within the same individual (TRANSPLANTATION, AUTOLOGOUS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Transplantation, Mesenchymal Stem Cell; Stem Cell Transplantation, Mesenchymal

Svensk term Mesenkymal stamcellstransplantation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Transplantation, Mesenchymal Stem Cell; Stem Cell Transplantation, Mesenchymal
Engelsk term Mesenchymal Stem Cell Transplantation
MESH ID D045164

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.