Metabola hudsjukdomar (Metabolic skin diseases)

Metabola hudsjukdomar

Hudsjukdomar som har samband med ämnesomsättningssjukdomar.

Förklaring på engelska

Diseases of the skin associated with underlying metabolic disorders.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Metabolic Skin Diseases; Disease, Metabolic Skin; Diseases, Metabolic Skin; Metabolic Skin Disease; Skin Disease, Metabolic

Svensk term Metabola hudsjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Metabolic Skin Diseases; Disease, Metabolic Skin; Diseases, Metabolic Skin; Metabolic Skin Disease; Skin Disease, Metabolic
Engelsk term Metabolic skin diseases
MESH ID D012875

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.