Metafor (Metaphor)

Metafor

Ett begrepp för en bildlig liknelse. Medicinska metaforer var vanliga i den antika litteraturen. Ofta användes beskrivningen av en sjuk kropp för att ge en bild av tillståndet i staten, där en defekt del kunde förstöra hela systemet.

Förklaring på engelska

The application of a concept to that which it is not literally the same but which suggests a resemblance and comparison. Medical metaphors were widespread in ancient literature; the description of a sick body was often used by ancient writers to define a critical condition of the State, in which one corrupt part can ruin the entire system. (From Med Secoli Arte Sci, 1990;2(3):abstract 331)

Synonym, svenska: Bildligt uttryck

Synonym, engelska: Metaphors

Svensk term Metafor
Synonym på svenska Bildligt uttryck
Synonym på engelska Metaphors
Engelsk term Metaphor
MESH ID D019365

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.