Metafysiska kropp-själrelationer (Metaphysical mind-body relations)

Metafysiska kropp-själrelationer

Förhållandet mellan själ och kropp i ett religiöst, socialt, andligt, beteendemässigt eller metafysiskt sammanhang. Detta är ett centralt begrepp inom alternativmedicinen. Sambandet skiljer sig från det mellan fysiologiska processer och beteende där tyngdpunkten ligger på kroppens fysiologi (=psykofysiologi).

Förklaring på engelska

The relation between the mind and the body in a religious, social, spiritual, behavioral, and metaphysical context. This concept is significant in the field of alternative medicine. It differs from the relationship between physiologic processes and behavior where the emphasis is on the body’s physiology ( = PSYCHOPHYSIOLOGY).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Metaphysical Mind-Body Relation; Metaphysical Mind-Body Relations; Mind Body Relations, Metaphysical; Mind-Body Relation, Metaphysical; Relation, Metaphysical Mind-Body; Relations, Metaphysical Mind-Body; Mind-Body Relations (Metaphysics); Mind Body Relations (Metaphysics); Mind-Body Relation (Metaphysics); Relation, Mind-Body (Metaphysics); Relations, Mind-Body (Metaphysics); Mind-Body Relations (Non-Physiology); Mind Body Relations (Non Physiology); Mind-Body Relation (Non-Physiology); Relation, Mind-Body (Non-Physiology); Relations, Mind-Body (Non-Physiology); Soul-Body Relations; Relation, Soul-Body; Relations, Soul-Body; Soul Body Relations; Soul-Body Relation; Body-Mind Relations; Body Mind Relations; Body-Mind Relation; Relation, Body-Mind; Relations, Body-Mind

Svensk term Metafysiska kropp-själrelationer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Metaphysical Mind-Body Relation; Metaphysical Mind-Body Relations; Mind Body Relations, Metaphysical; Mind-Body Relation, Metaphysical; Relation, Metaphysical Mind-Body; Relations, Metaphysical Mind-Body; Mind-Body Relations (Metaphysics); Mind Body Relations (Metaphysics); Mind-Body Relation (Metaphysics); Relation, Mind-Body (Metaphysics); Relations, Mind-Body (Metaphysics); Mind-Body Relations (Non-Physiology); Mind Body Relations (Non Physiology); Mind-Body Relation (Non-Physiology); Relation, Mind-Body (Non-Physiology); Relations, Mind-Body (Non-Physiology); Soul-Body Relations; Relation, Soul-Body; Relations, Soul-Body; Soul Body Relations; Soul-Body Relation; Body-Mind Relations; Body Mind Relations; Body-Mind Relation; Relation, Body-Mind; Relations, Body-Mind
Engelsk term Metaphysical mind-body relations
MESH ID D019222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.