Metatarsalgi (Metatarsalgia)

Metatarsalgi

Smärta i mellanfoten. Den kan vara lokaliserad till mellanfotsbenen, metatarsofalangealleden och/eller tarsallederna.

Förklaring på engelska

Pain in the region of the METATARSUS. It can include pain in the METATARSAL BONES; METATARSOPHALANGEAL JOINT; and/or intermetatarsal joints (TARSAL JOINTS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Metatarsalgi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Metatarsalgia
MESH ID D037061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.