Metenyltetrahydrofolatcyklohydrolas (Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase)

Metenyltetrahydrofolatcyklohydrolas

Ett aminohydrolas som katalyserar hydrolys av 5,10-metenyltetrahydrofolat till 10-formyltetrahydrofolat. Hos de flesta högrestående eukaryoterna uppvisar enzymet även metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NADP)- och formattetrahydrofolatligas-aktiviteter. EC 3.5.4.9

Förklaring på engelska

An aminohydrolase that catalyzes the hydrolysis of 5,10-methenyltetrahydrofolate to 10-formyltetrahydrofolate. In most higher eucaryotic organisms this enzyme also includes METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE (NADP) and FORMATE-TETRAHYDROFOLATE LIGASE activities.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Cyclohydrolase, Methenyltetrahydrofolate; 5,10-Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase; 5,10 Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase; Cyclohydrolase, 5,10-Methenyltetrahydrofolate; 5,10-MTHF Cyclohydrolase; 5,10 MTHF Cyclohydrolase; Cyclohydrolase, 5,10-MTHF; 5,10-Methenyltetrahydrofolate 5-Hydrolase (Decyclizing)

Svensk term Metenyltetrahydrofolatcyklohydrolas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Cyclohydrolase, Methenyltetrahydrofolate; 5,10-Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase; 5,10 Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase; Cyclohydrolase, 5,10-Methenyltetrahydrofolate; 5,10-MTHF Cyclohydrolase; 5,10 MTHF Cyclohydrolase; Cyclohydrolase, 5,10-MTHF; 5,10-Methenyltetrahydrofolate 5-Hydrolase (Decyclizing)
Engelsk term Methenyltetrahydrofolate Cyclohydrolase
MESH ID D045064

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.