Meteoroider (Meteoroids)

Meteoroider

Fasta himlakroppar som rör sig i den interplanetariska rymden och som är mindre än planeter eller asteroider, men större än en molekyl. När de faller till en planets yta kallas de meteoriter.

Förklaring på engelska

Any solid objects moving in interplanetary space that are smaller than a planet or asteroid but larger than a molecule. Meteorites are any meteoroid that has fallen to a planetary surface. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed)

Synonym, svenska: Meteorer; Meteoriter; Kometer (Astrologi); Kondriter; Kolhaltiga kondriter

Synonym, engelska: Meteoroid; Comets (Astronomy); Comet (Astronomy); Meteors; Meteor; Carbonaceous Chondrites; Carbonaceous Chondrite; Chondrite, Carbonaceous; Chondrites, Carbonaceous; Chondrites; Chondrite; Meteorites; Meteorite

Svensk term Meteoroider
Synonym på svenska Meteorer; Meteoriter; Kometer (Astrologi); Kondriter; Kolhaltiga kondriter
Synonym på engelska Meteoroid; Comets (Astronomy); Comet (Astronomy); Meteors; Meteor; Carbonaceous Chondrites; Carbonaceous Chondrite; Chondrite, Carbonaceous; Chondrites, Carbonaceous; Chondrites; Chondrite; Meteorites; Meteorite
Engelsk term Meteoroids
MESH ID D019110

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.