Methanobrevibacter (Methanobrevibacter)

Methanobrevibacter

Ett släkte grampositiva, anaeroba, kockoida till kort stavformade Archaea, i familjen Methanobacteriaceae och ordningen Methanobacteriales. De förekommer i tarmkanalen eller andra syrefria miljöer.

Förklaring på engelska

A genus of gram-positive, anaerobic, cocci to short rod-shaped ARCHAEA, in the family METHANOBACTERIACEAE, order METHANOBACTERIALES. They are found in the GASTROINTESTINAL TRACT or other anoxic environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Methanobrevibacter
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Methanobrevibacter
MESH ID D041581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.