Methanospirillum (Methanospirillum)

Methanospirillum

Det enda släktet av familjen Methanospirillaceae, vars organismer kan förflytta sig framåt med hjälp av polära, tofsförsedda flageller. De har isolerats både ur rötslam och reningsverk och ur marina och icke-marina miljöer.

Förklaring på engelska

The sole genus in the family Methanospirillaceae whose organisms are progressively motile by means of polar, tufted flagella. They have been isolated from sewage-sludge and pear waste digesters as well as marine and non-marine habitats.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Methanospirillaceae

Svensk term Methanospirillum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Methanospirillaceae
Engelsk term Methanospirillum
MESH ID D019639

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.