Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+) (Methylenetetrahydrofolate Dehydrogenase (NAD+))

Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+)

Ett NAD-beroende oxidoreduktas som katalyserar omvandlingen av 5,10-metylentetrahydrofolat till 5,10-metenyltetrahdyrofolat. Det har påträffats i ett antal olika mikroorganismer. EC 1.5.1.15.

Förklaring på engelska

A NAD-dependent oxidoreductase that catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5,10-methenyl-tetrahdyrofolate. It has been found in a variety of microorganisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: NADH-Dependent 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase; 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase, NADH-Dependent; NADH Dependent 5,10 Methylenetetrahydrofolate Reductase; Methylenetetrahydrofolate Dehydrogenase (NAD); 5,10-Methylenetetrahydrofolate-Reductase (NADH); 5,10-Methylenetetrahydrofolate:NAD Oxidoreductase; 5,10 Methylenetetrahydrofolate:NAD Oxidoreductase; Oxidoreductase, 5,10-Methylenetetrahydrofolate:NAD

Svensk term Metylentetrahydrofolatdehydrogenas (NAD+)
Synonym på svenska
Synonym på engelska NADH-Dependent 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase; 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase, NADH-Dependent; NADH Dependent 5,10 Methylenetetrahydrofolate Reductase; Methylenetetrahydrofolate Dehydrogenase (NAD); 5,10-Methylenetetrahydrofolate-Reductase (NADH); 5,10-Methylenetetrahydrofolate:NAD Oxidoreductase; 5,10 Methylenetetrahydrofolate:NAD Oxidoreductase; Oxidoreductase, 5,10-Methylenetetrahydrofolate:NAD
Engelsk term Methylenetetrahydrofolate Dehydrogenase (NAD+)
MESH ID D045102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.