Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2) (Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH2))

Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)

Ett flavoproteinaminoxidoreduktas som katalyserar den reversibla omvandlingen av 5-metyltetrahydrofolat till 5,10-metylentetrahydrofolat. EC 1.5.1.20.

Förklaring på engelska

A flavoprotein amine oxidoreductase that catalyzes the reversible conversion of 5-methyltetrahydrofolate to 5,10-methylenetetrahydrofolate. This enzyme was formerly classified as EC 1.1.1.171.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH); Methylene-THF Reductase (NADPH); Methylenetetrahydrofolate Reductase; 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH); Methylene Tetrahydrofolate Reductase; Tetrahydrofolate Reductase, Methylene

Svensk term Metylentetrahydrofolatreduktas (NADPH2)
Synonym på svenska
Synonym på engelska Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH); Methylene-THF Reductase (NADPH); Methylenetetrahydrofolate Reductase; 5,10-Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH); Methylene Tetrahydrofolate Reductase; Tetrahydrofolate Reductase, Methylene
Engelsk term Methylenetetrahydrofolate Reductase (NADPH2)
MESH ID D042965

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.