Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas (Methylmalonyl-CoA Decarboxylase)

Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas

Ett karboxilyas som katalyserar dekarboxileringen av (S)-2-metyl-3-oxopropanoyl-CoA till propanoyl-CoA. Hos mikroorganismer kan reaktionen kopplas till vektortransporten av natriumjoner genom cytoplasmamembranet. EC 4.1.1.41.

Förklaring på engelska

A carboxy-lyase that catalyzes the decarboxylation of (S)-2-Methyl-3-oxopropanoyl-CoA to propanoyl-CoA. In microorganisms the reaction can be coupled to the vectorial transport of SODIUM ions across the cytoplasmic membrane.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Decarboxylase, Methylmalonyl-CoA; Methylmalonyl CoA Decarboxylase; Propionyl-Coenzyme A Carboxylase; Carboxylase, Propionyl-Coenzyme A; Propionyl Coenzyme A Carboxylase; Propionyl-CoA Carboxylase; Propionyl CoA Carboxylase

Svensk term Metylmalonyl-CoA-dekarboxylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Decarboxylase, Methylmalonyl-CoA; Methylmalonyl CoA Decarboxylase; Propionyl-Coenzyme A Carboxylase; Carboxylase, Propionyl-Coenzyme A; Propionyl Coenzyme A Carboxylase; Propionyl-CoA Carboxylase; Propionyl CoA Carboxylase
Engelsk term Methylmalonyl-CoA Decarboxylase
MESH ID D043586

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.