Mikroblästring av tandemalj (Enamel Microabrasion)

Mikroblästring av tandemalj

Mekaniskt avlägsnande av små mängder tandemalj (till ett djup av maximalt några tiondedels millimeter) för att ta bort ytlig missfärgning som inte försvinner genom blekning. Ett vanligt blästermedel är en blandning av pimpsten och saltsyra.

Förklaring på engelska

Mechanical removal of a small amount of tooth structure (not more than a few tenths of a millimeter in depth) to eliminate superficial enamel discoloration defects not successfully removed by bleaching techniques. A common abrasive is a mixture of pumice and hydrochloric acid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microabrasions, Dental; Dental Microabrasion; Enamel Microabrasions; Microabrasions, Enamel; Microabrasion, Enamel; Dental Microabrasions; Microabrasion, Dental

Svensk term Mikroblästring av tandemalj
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microabrasions, Dental; Dental Microabrasion; Enamel Microabrasions; Microabrasions, Enamel; Microabrasion, Enamel; Dental Microabrasions; Microabrasion, Dental
Engelsk term Enamel Microabrasion
MESH ID D019243

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.