Mikrobubblor (Microbubbles)

Mikrobubblor

Mycket små, inneslutna gasbubblor (mikrometer i diameter) som kan användas som kontrastmedel och för andra diagnostiska och terapeutiska ändamål. När utsatta för tillräckligt kraftigt ultraljud kan bubblorna falla samman, brista, försvinna, avge gas osv. Dessa egenskaper kan utnyttjas för att förstärka diagnostester, lösa blodproppar och vara bärare av läkemedel eller gener i behandlingssyfte.

Förklaring på engelska

Small encapsulated gas bubbles (diameters of micrometers) that can be used as CONTRAST MEDIA, and in other diagnostic and therapeutic applications. Upon exposure to sufficiently intense ultrasound, microbubbles will cavitate, rupture, disappear, release gas content. Such characteristics of the microbubbles can be used to enhance diagnostic tests, dissolve blood clots, and deliver drugs or genes for therapy.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microbubble; Colloidal Gas Aphrons; Aphron, Colloidal Gas; Aphrons, Colloidal Gas; Colloidal Gas Aphron; Gas Aphron, Colloidal; Gas Aphrons, Colloidal

Svensk term Mikrobubblor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microbubble; Colloidal Gas Aphrons; Aphron, Colloidal Gas; Aphrons, Colloidal Gas; Colloidal Gas Aphron; Gas Aphron, Colloidal; Gas Aphrons, Colloidal
Engelsk term Microbubbles
MESH ID D045423

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.