Mikrodissektion (Microdissection)

Mikrodissektion

Utförande av dissektioner medelst mikroskop.

Förklaring på engelska

The performance of dissections with the aid of a microscope.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microdissections

Svensk term Mikrodissektion
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microdissections
Engelsk term Microdissection
MESH ID D042282

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.