Mikrofluidik (Microfluidics)

Mikrofluidik

Studier av vätskekanaler och -kammare i mikroformat (dimensioner i tiotals till hundratals mikrometer; volymer i nanoliter eller pikoliter). Tekniken är av intresse inom biologisk mikrocirkulation och används i mikrokemi och andra undersökningsmetoder.

Förklaring på engelska

The study of fluid channels and chambers of tiny dimensions of tens to hundreds of micrometers and volumes of nanoliters or picoliters. This is of interest in biological MICROCIRCULATION and used in MICROCHEMISTRY and INVESTIGATIVE TECHNIQUES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microfluidic

Svensk term Mikrofluidik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microfluidic
Engelsk term Microfluidics
MESH ID D044085

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.