Mikronäringsämnen (Micronutrients)

Mikronäringsämnen

Väsentliga näringsämnen eller organiska föreningar som behövs i endast små mängder för att normala fysiologiska processer skall äga rum.

Förklaring på engelska

Essential dietary elements or organic compounds that are required in only small quantities for normal physiologic processes to occur.

Synonym, svenska: Mikronutriens

Synonym, engelska: Micronutrient

Svensk term Mikronäringsämnen
Synonym på svenska Mikronutriens
Synonym på engelska Micronutrient
Engelsk term Micronutrients
MESH ID D018977

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.