Mikrosatellitupprepningar (Microsatellite Repeats)

Mikrosatellitupprepningar

En typ enkla di-, tri-, tetra- och pentanukleotid-tandemupprepningar, vanligtvis kortare än 100 baser. De är spridda i de eukromatiska armarna av de flesta kromosomer. De kallas även STR (short tandem repeats; korta tandemupprepningar).

Förklaring på engelska

A variety of simple repeat sequences that are distributed throughout the GENOME. They are characterized by a short repeat unit of 2-8 basepairs that is repeated up to 100 times. They are also known as short tandem repeats (STRs).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Microsatellite Repeat; Repeat, Microsatellite; Repeats, Microsatellite; Simple Sequence Repeats; Repeat, Simple Sequence; Repeats, Simple Sequence; Sequence Repeat, Simple; Sequence Repeats, Simple; Simple Sequence Repeat; Short Tandem Repeats; Repeat, Short Tandem; Repeats, Short Tandem; Short Tandem Repeat; Tandem Repeat, Short; Tandem Repeats, Short; Simple Repetitive Sequence; Repetitive Sequence, Simple; Repetitive Sequences, Simple; Sequence, Simple Repetitive; Sequences, Simple Repetitive; Simple Repetitive Sequences; Microsatellite Markers; Marker, Microsatellite; Markers, Microsatellite; Microsatellite Marker; Microsatellites; Microsatellite; Pentanucleotide Repeats; Pentanucleotide Repeat; Repeat, Pentanucleotide; Repeats, Pentanucleotide; Tetranucleotide Repeats; Repeat, Tetranucleotide; Repeats, Tetranucleotide; Tetranucleotide Repeat

Svensk term Mikrosatellitupprepningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Microsatellite Repeat; Repeat, Microsatellite; Repeats, Microsatellite; Simple Sequence Repeats; Repeat, Simple Sequence; Repeats, Simple Sequence; Sequence Repeat, Simple; Sequence Repeats, Simple; Simple Sequence Repeat; Short Tandem Repeats; Repeat, Short Tandem; Repeats, Short Tandem; Short Tandem Repeat; Tandem Repeat, Short; Tandem Repeats, Short; Simple Repetitive Sequence; Repetitive Sequence, Simple; Repetitive Sequences, Simple; Sequence, Simple Repetitive; Sequences, Simple Repetitive; Simple Repetitive Sequences; Microsatellite Markers; Marker, Microsatellite; Markers, Microsatellite; Microsatellite Marker; Microsatellites; Microsatellite; Pentanucleotide Repeats; Pentanucleotide Repeat; Repeat, Pentanucleotide; Repeats, Pentanucleotide; Tetranucleotide Repeats; Repeat, Tetranucleotide; Repeats, Tetranucleotide; Tetranucleotide Repeat
Engelsk term Microsatellite Repeats
MESH ID D018895

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.