Miljömedicin (Environmental Medicine)

Miljömedicin

En medicinsk specialitet med inriktning på faktorer i omgivningen som kan ha samband med sjukdom och på utveckling av metoder för att påvisa, förebygga och kontrollera miljörelaterad sjukdom.

Förklaring på engelska

Medical specialty concerned with environmental factors that may impinge upon human disease, and development of methods for the detection, prevention, and control of environmentally related disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Medicine, Environmental

Svensk term Miljömedicin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Medicine, Environmental
Engelsk term Environmental Medicine
MESH ID D019550

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.