Miljösjukdomar (Environmental Illness)

Miljösjukdomar

Mångsymtomatiska tillstånd som av miljömedicinare tros bero på störningar i immunsystemet till följd av vanliga födoämnen, allergener och kemikalier, vilka kan ge upphov till olika kroppsliga och psykiska störningar. Inom den medicinska vetenskapen råder dock en utbredd skepsis till denna sjukdomsbild.

Förklaring på engelska

A polysymptomatic condition believed by clinical ecologists to result from immune dysregulation induced by common foods, allergens, and chemicals, resulting in various physical and mental disorders. The medical community has remained largely skeptical of the existence of this “disease”, given the plethora of symptoms attributed to environmental illness, the lack of reproducible laboratory abnormalities, and the use of unproven therapies to treat the condition. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Environmental Hypersensitivity; Illnesses, Environmental; Hypersensitivities, Environmental; Hypersensitivity, Environmental; Illness, Environmental; Environmental Hypersensitivities; Environmental Illnesses

Svensk term Miljösjukdomar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Environmental Hypersensitivity; Illnesses, Environmental; Hypersensitivities, Environmental; Hypersensitivity, Environmental; Illness, Environmental; Environmental Hypersensitivities; Environmental Illnesses
Engelsk term Environmental Illness
MESH ID D018876

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.