Mindre kirurgiska ingrepp (Minor Surgical Procedures)

Mindre kirurgiska ingrepp

Kirurgi begränsad till behandling av smärre skador; kirurgiska ingrepp av mindre omfattning och i sig själva inte riskfyllda.

Förklaring på engelska

Surgery for problems and injuries that are of relatively slight extent, and with a low risk for life threatening complications.

Synonym, svenska: Mindre kirurgi

Synonym, engelska: Minor Surgical Procedure; Surgical Procedures, Minor; Procedures, Minor Surgical; Surgery, Minor; Surgical Procedure, Minor; Minor Surgery; Minor Surgeries; Surgeries, Minor; Procedure, Minor Surgical

Svensk term Mindre kirurgiska ingrepp
Synonym på svenska Mindre kirurgi
Synonym på engelska Minor Surgical Procedure; Surgical Procedures, Minor; Procedures, Minor Surgical; Surgery, Minor; Surgical Procedure, Minor; Minor Surgery; Minor Surgeries; Surgeries, Minor; Procedure, Minor Surgical
Engelsk term Minor Surgical Procedures
MESH ID D013511

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.