Mindre spottkörtlar (Minor salivary glands)

Mindre spottkörtlar

Tillbehör spottkörtlar som ligger i läpp, kinden, tunga, golvet i mun, gom och intramaxillär.

Förklaring på engelska

Accessory salivary glands located in the lip, cheek, tongue, floor of mouth, palate and intramaxillary.

Synonym, svenska: Salivkörtlar, mindre

Synonym, engelska: Gland, Minor Salivary; Glands, Minor Salivary; Minor Salivary Gland; Minor Salivary Glands; Salivary Gland, Minor

Svensk term Mindre spottkörtlar
Synonym på svenska Salivkörtlar, mindre
Synonym på engelska Gland, Minor Salivary; Glands, Minor Salivary; Minor Salivary Gland; Minor Salivary Glands; Salivary Gland, Minor
Engelsk term Minor salivary glands
MESH ID D012470

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.