Mineralfibrer (Mineral Fibers)

Mineralfibrer

Långa, böjliga, sammanhängande, naturliga eller konstgjorda fibrer av varierande längd. De bildar vissa minerals struktur. Deras medicinska betydelse består i deras förmåga att orsaka olika typer av dammlunga (t ex asbestos) efter arbetsmiljöexponering.

Förklaring på engelska

Long, pliable, cohesive natural or manufactured filaments of various lengths. They form the structure of some minerals. The medical significance lies in their potential ability to cause various types of PNEUMOCONIOSIS (e.g., ASBESTOSIS) after occupational or environmental exposure. (From McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, 4th ed, p708)

Synonym, svenska: Mineralull; Syntetiska glasfibrer

Synonym, engelska: Fibers, Mineral; Mineral Fiber; Fiber, Mineral; Synthetic Vitreous Fibers; Fibers, Synthetic Vitreous; Vitreous Fibers, Synthetic

Svensk term Mineralfibrer
Synonym på svenska Mineralull; Syntetiska glasfibrer
Synonym på engelska Fibers, Mineral; Mineral Fiber; Fiber, Mineral; Synthetic Vitreous Fibers; Fibers, Synthetic Vitreous; Vitreous Fibers, Synthetic
Engelsk term Mineral Fibers
MESH ID D019016

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.