Miniatyrsvin (Miniature Swine)

Miniatyrsvin

Genetiskt framtagna små grisar för bruk inom biomedicinsk forskning. Det finns flera stammar: Yucatan, Sinclair och Minnesota.

Förklaring på engelska

Genetically developed small pigs for use in biomedical research. There are several strains – Yucatan miniature, Sinclair miniature, and Minnesota miniature.

Synonym, svenska: Minigrisar

Synonym, engelska: Miniature Swines; Swines, Miniature; Miniature Swine; Minipigs; Minipig

Svensk term Miniatyrsvin
Synonym på svenska Minigrisar
Synonym på engelska Miniature Swines; Swines, Miniature; Miniature Swine; Minipigs; Minipig
Engelsk term Miniature Swine
MESH ID D013556

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.