Minimalinvasiva ingrepp (Minimally Invasive Surgical Procedures)

Minimalinvasiva ingrepp

Operationsmetoder för undvikande av invasiv kirurgi till förmån för sluten eller lokal kirurgi. De innebär bruk av laparoskopiska instrument och fjärrkontrollerade instrument med direktobservation av operationsområdet genom ett endoskop eller liknande anordning. Tack vare minskad skadeomfattning med minimalt invasiv kirurgi kan långa sjukhusvistelser undvikas.

Förklaring på engelska

Procedures that avoid use of open, invasive surgery in favor of closed or local surgery. These generally involve use of laparoscopic devices and remote-controlled manipulation of instruments with indirect observation of the surgical field through an endoscope or similar device.

Synonym, svenska: Minimalinvasiva kirurgiska tekniker; Minimalinvasiv kirurgi; Minimalinvasiva kirurgiska ingrepp

Synonym, engelska: Surgical Procedure, Minimal; Surgical Procedures, Minimal; Surgical Procedures, Minimal Access; Surgical Procedures, Minimally Invasive; Procedures, Minimally Invasive Surgical; Minimal Surgical Procedure; Minimal Surgical Procedures; Minimally Invasive Surgery; Minimally Invasive Surgeries; Surgeries, Minimally Invasive; Surgery, Minimally Invasive; Procedure, Minimal Surgical; Procedures, Minimal Access Surgical; Procedures, Minimal Surgical; Minimally Invasive Surgical Procedure; Minimal Access Surgical Procedures

Svensk term Minimalinvasiva ingrepp
Synonym på svenska Minimalinvasiva kirurgiska tekniker; Minimalinvasiv kirurgi; Minimalinvasiva kirurgiska ingrepp
Synonym på engelska Surgical Procedure, Minimal; Surgical Procedures, Minimal; Surgical Procedures, Minimal Access; Surgical Procedures, Minimally Invasive; Procedures, Minimally Invasive Surgical; Minimal Surgical Procedure; Minimal Surgical Procedures; Minimally Invasive Surgery; Minimally Invasive Surgeries; Surgeries, Minimally Invasive; Surgery, Minimally Invasive; Procedure, Minimal Surgical; Procedures, Minimal Access Surgical; Procedures, Minimal Surgical; Minimally Invasive Surgical Procedure; Minimal Access Surgical Procedures
Engelsk term Minimally Invasive Surgical Procedures
MESH ID D019060

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.