Minisatellitupprepningar (Minisatellite Repeats)

Minisatellitupprepningar

Tandemmatriser av måttligt repetitiva (5-50 repetitioner), korta (10-60 baser) DNA-sekvenser spridda genom genomet och ansamlade nära telomererna. Graden av repetition uppgår till två till flera hundra vid varje locus (genplats). Genplatser finns i tusental, men varje plats uppvisar en distinkt repetitionsenhet. Minisatellitupprepningar kallas ofta tandemrepetitionsvariabler.

Förklaring på engelska

Tandem arrays of moderately repetitive, short (10-60 bases) DNA sequences which are found dispersed throughout the GENOME, at the ends of chromosomes (TELOMERES), and clustered near telomeres. Their degree of repetition is two to several hundred at each locus. Loci number in the thousands but each locus shows a distinctive repeat unit.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Repeat, Minisatellite; Repeats, Minisatellite; Minisatellite; Minisatellites; Minisatellite Repeat; Variable Number of Tandem Repeats; VNTR Sequence; Sequence, VNTR; Sequences, VNTR; Variable Tandem Repeat; Repeat, Variable Tandem; Repeats, Variable Tandem; Tandem Repeat, Variable; Tandem Repeats, Variable; Variable Number Tandem Repeat; Variable Tandem Repeats; VNTR Loci; Loci, VNTR; Locus, VNTR; VNTR Locus; VNTR Region; Region, VNTR; Regions, VNTR; VNTR Regions; VNTR Sequences; Variable Number Of Tandem Repeat; Variable Number Tandem Repeats

Svensk term Minisatellitupprepningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Repeat, Minisatellite; Repeats, Minisatellite; Minisatellite; Minisatellites; Minisatellite Repeat; Variable Number of Tandem Repeats; VNTR Sequence; Sequence, VNTR; Sequences, VNTR; Variable Tandem Repeat; Repeat, Variable Tandem; Repeats, Variable Tandem; Tandem Repeat, Variable; Tandem Repeats, Variable; Variable Number Tandem Repeat; Variable Tandem Repeats; VNTR Loci; Loci, VNTR; Locus, VNTR; VNTR Locus; VNTR Region; Region, VNTR; Regions, VNTR; VNTR Regions; VNTR Sequences; Variable Number Of Tandem Repeat; Variable Number Tandem Repeats
Engelsk term Minisatellite Repeats
MESH ID D018598

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.