Mirabilis (Mirabilis)

Mirabilis

Ett växtsläkte av familjen Nyctaginaceae. Växterna innehåller mirabilis-antivirusprotein, ett protein som inaktiverar ribosomer.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family NYCTAGINACEAE. Members contain Mirabilis antiviral protein (a ribosome-inactivating protein).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mirabili

Svensk term Mirabilis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mirabili
Engelsk term Mirabilis
MESH ID D039282

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.