Missbildningar i lymfatiska systemet (Lymphatic Abnormalities)

Missbildningar i lymfatiska systemet

Medfödda eller förvärvade strukturella avvikelser i lymfsystemet, inklusive lymfkärlen.

Förklaring på engelska

Congenital or acquired structural abnormalities of the lymphatic system (LYMPHOID TISSUE) including the lymph vessels.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Abnormalities, Lymphatic; Abnormality, Lymphatic; Lymphatic Abnormality

Svensk term Missbildningar i lymfatiska systemet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Abnormalities, Lymphatic; Abnormality, Lymphatic; Lymphatic Abnormality
Engelsk term Lymphatic Abnormalities
MESH ID D044148

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.