Misshandlade kvinnor (Battered Women)

Misshandlade kvinnor

Kvinnor som utsätts för upprepat fysiskt eller psykiskt våld, oftast utövat av make eller annan, dominant mansperson. Typiskt för syndromet är kvinnans hjälplöshet, rädsla och oförmåga att frigöra sig .

Förklaring på engelska

Women who are physically and mentally abused over an extended period, usually by a husband or other dominant male figure. Characteristics of the battered woman syndrome are helplessness, constant fear, and a perceived inability to escape. (From American Heritage Dictionary of the English Language, 3d ed)

Synonym, svenska: Kvinnomisshandel

Synonym, engelska: Woman, Abused; Women, Battered; Women, Abused; Battered Woman; Woman, Battered; Abused Woman; Abused Women

Svensk term Misshandlade kvinnor
Synonym på svenska Kvinnomisshandel
Synonym på engelska Woman, Abused; Women, Battered; Women, Abused; Battered Woman; Woman, Battered; Abused Woman; Abused Women
Engelsk term Battered Women
MESH ID D018585

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.